Σάββατο 16 Μαΐου 2009

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Το Βυζάντιο αντιμετώπιζε τους εχθρούς του με διάφορους τρόπους:


 • με πολέμους(σπουδαίο στρατό και στόλο) και με πλήθος αμυντικών μέτρων( οχύρωση Πόλης με τείχη) καθώς και

 • με την ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων
Οι πιο συνηθισμένες διπλωματικές σχέσεις ήταν:
 • Η υπογραφή συνθηκών ειρήνης και η σύναψη συμμαχιών
 • Η καταβολή χρημάτων με αντάλλαγμα την ειρήνη • Η φιλοξενία ξένων αρχόντων και πρεσβευτών και η προσφορά δώρων και τίτλων
 • Η φοίτηση των παιδιών των ξένων αρχόντων στα βυζαντινά σχολεία και πανεπιστήμια


 • Οι συμφωνίες για την προστασία των εμπορικών δρόμων


 • Οι βυζαντινοί προστάτευαν τους ξένους εμπόρους και συχνά τους διέθεταν χώρους στην Πόλη και να εμπορεύονται ελεύθερα

 • Πολλοί ξένοι επισκέπτονταν την Πόλη και μάθαιναν την ελληνική γλώσσα
 • Οι Βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για οποιονδήποτε ξένο έρχονταν στην Πόλη και για ποιο λόγο
 • Όταν οι Βυζαντινοί πρεσβευτές επισκέπτονταν ξένες χώρες έφερναν μαζί τους και πλήθος δώρων για τους άρχοντες των ξένων χωρών


 • Διπλωματικό έργο εκτελούσαν και οι ιεραπόστολοι, που είχαν ως κύριο έργο τον εκχριστιανισμό γειτονικών λαώνΣτη διατήρηση των φιλικών σχέσεων του Βυζαντίου με άλλους λαούς σημαντικό ρόλο έπαιζαν και οι γάμοι ανάμεσα σε Βυζαντινές πριγκίπισσες και ξένους ηγεμόνες