Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Κάθε υγρό, όταν ηρεμεί, δημιουργεί στο εσωτερικό του πίεση εξαιτίας του βάρους του, που ονομάζεται υδροστατική πίεση.
Το σώμα που είναι βυθισμένο σε κάποιο υγρό, δέχεται σε όλα τα σημεία του μια πίεση από το υγρό.
Πίεση δέχονται επίσης από το υγρό τόσο τα τοιχώματα όσο και ο πυθμένας του δοχείου


Κάθε σημείο του υγρού που βρίσκεται σε ορισμένο βάθος δέχεται πίεση από το υγρό που βρίσκεται πάνω από αυτό και σε αυτό το βάρος του υγρού οφείλεται η υδροστατική πίεση. ΚΛΙΚΗ υδροστατική πίεση εξαρτάται από:
  • το βάθος του σημείου(μεγαλώνει η υδροστατική πίεση όσο πιο μεγάλο είναι το βάθος του σημείου) ΚΛΙΚ , ΚΛΙΚ, ΚΛΙΚ

  • την πυκνότητα του υγρού(μεγαλώνει όσο αυξάνεται η πυκνότητα του υγρού)

Διαδραστική παρατήρηση αυξομείωσης υδροστατικής πίεσης ανάλογα με το βάθος και την πυκνότητα ΚΛΙΚ

Η υδροστατική πίεση δεν εξαρτάται από:
  • το σχήμα του δοχείου του υγρού
  • τον προσανατολισμό του βυθισμένου σώματος, γιατί τα υγρά σώματα ασκούν την ίδια πίεση προς κάθε κατεύθυνση


Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πονούν τα αυτιά μας όταν κάνουμε βουτιές(ασκείται υδροστατική πίεση στο τύμπανο του αυτιού μας, ανάλογα με το βάθος)

Καταλαβαίνουμε γιατί τα φράγματα κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν παχύτερα τοιχώματα στη βάση από ότι στην κορυφή του(όσο μεγαλύτερο το βάθος, τόσο μεγαλύτερη η υδροστατική πίεση)


Δες και την προσομοίωση δύτη που κινείται οριζόντια κάτω από το νερό, και συγχρόνως ο όγκος των φυσαλίδων με τα αέρια της εκπνοής του αυξάνεται καθώς αυτές ανεβαίνουν προς την επιφάνεια. Φανερώνει επίσης ότι η υδροστατική πίεση είναι ανάλογη με το βάθος. ΚΛΙΚ