Κυριακή 24 Μαΐου 2009

Η ΠΙΕΣΗ

Όταν στην επιφάνεια ενός σώματος ασκείται μια δύναμη, τότε λέμε ότι το σώμα δέχεται πίεση. Η πίεση(P)δημιουργείται όταν μια δύναμη ασκείται κάθετα πάνω σε μια επιφάνεια και εκφράζει το μέτρο της δύναμης(F) ανά μονάδα επιφάνειας(Α), δηλ. γράφουμε:

p=F/A
Μονάδα μέτρησης της πίεσης είναι το 1 N/m2(Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο), που ονομάζεται και 1 Pa(Πασκάλ)

Από τον πιο πάνω τύπο μπορούμε να καταλάβουμε και ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πίεση που δέχεται μια επιφάνεια:
  • από τη δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια(όσο πιο μεγάλη είναι η δύναμη που ασκείται σε μια επιφάνεια, τόσο πιο μεγάλη είναι η πίεση που δέχεται)
  • από το εμβαδόν της επιφάνειας πάνω στην οποία ασκείται η δύναμη( όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν της επιφάνειας πάνω στην οποία ασκείται η δύναμη, τόσο πιο μικρή είναι η πίεση που δέχεται

Τώρα μπορείς να καταλάβεις γιατί το περπάτημα στο χιόνι είναι εξαιρετικά δύσκολο και γιατί με τα χιονοπέδιλα λύνεται το πρόβλημα(η πίεση ελαττώνεται όταν μεγαλώνει η επιφάνεια). Το ίδιο συμβαίνει και στη θάλασσα, στο σκι και στην ιστιοσανίδα.

Μπορείς να εξηγήσεις και γιατί οι πινέζες έχουν πλατύ κεφάλι, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα τρυπούσαμε το χέρι μας.

Τα μαχαίρια και τα ψαλίδια επίσης έχουν λεπτή και αιχμηρή επιφάνεια γιατί έτσι κόβουν, ενώ ασκούμε μικρή δύναμη στις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το χέρι μας.
Τέλος καταλαβαίνεις και γιατί τα βαριά αυτοκίνητα(τριαξονικά κλπ) έχουν φαρδιά λάστιχα, αφού έτσι το βάρος τους μοιράζεται σε μεγάλη επιφάνεια και η πίεση που δέχεται το έδαφος είναι μικρή. Και γι αυτό πολλά μεγάλα φορτηγά για να μοιράσουν το βάρος σε μεγαλύτερη επιφάνεια, έχουν περισσότερα από τέσσερα λάστιχα.

Επίσης καταλαβαίνεις γιατί τα τανκ αλλά και τα εκχιονιστικά έχουν αντί για λάστιχα, ερπύστριες(συνεχόμενη ταινία), αφού έτσι μεγαλώνουν την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το έδαφος και έτσι η πίεση πολύ μικρότερη.