Κυριακή 3 Μαΐου 2009

ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ

Γωνία λέγεται το μέρος του επιπέδου που περιορίζεται από δύο ημιευθείες που έχουν κοινή αρχή. Το σημείο Ο λέγεται κορυφή της γωνίας και οι ημιευθείες ΟΑ και ΟΒ λέγονται πλευρές της γωνίας.
H γωνία ονοματίζεται με τρία κεφαλαία γράμματα, όπου το γράμμα της κορυφής μπαίνει στη μέση(ΑΟΒ ή ΒΟΑ), βάζοντας από πάνω του το σύμβολο της γωνίας(^), ή μόνο με το γράμμα της κορυφής(Ο) με από πάνω το σύμβολο της γωνίας, ή με ένα μικρό γράμμα(α) και πάντα το σύμβολο της γωνίας από πάνω του.
Τα είδη των γωνιών είναι η ορθή, η οξεία και η αμβλεία
Για να διαπιστώσουμε τι είδους γωνία είναι χρησιμοποιούμε το γνώμονα ή το μοιρογνωμόνιο


Η ορθή γωνία είναι 90 μοίρες, η οξεία γωνία είναι μικρότερη της ορθής και η αμβλεία μεγαλύτερη της ορθής
Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η γωνία μιας μοίρας, δηλαδή η μία από τις 90 ίσες γωνίες στις οποίες χωρίζεται η ορθή γωνία:
1 ορθή=90 μοίρες και 1 μοίρα = 1/90 της ορθής

Το μέγεθος της γωνίας εξαρτάται από το άνοιγμα των πλευρών της και όχι από το μήκος των πλευρών της Π.χ. στο παρακάτω σχήμα η γωνία ΓΟΔ είναι μεγαλύτερη από την ΑΟΒ, γιατί έχει μεγαλύτερο άνοιγμα.

Για να μετρήσεις μία γωνία χρησιμοποίησε το μοιρογνωμόνιο κάνοντας τα παρακάτω:
  • Βάλε το σημάδι που έχει το μοιρογνωμόνιο στο κέντρο του, πάνω στην κορυφή της γωνίας.
  • Βάλε την ένδειξη 0 μοίρες στη μία πλευρά της γωνίας(ίσως να χρειαστεί να προεκτείνεις τις πλευρές της γωνίας)
  • Διάβασε την ένδειξη στην άλλη πλευρά της γωνίας.
Διαδραστική μέτρηση γωνιών ΚΛΙΚ

Μπορούμε επίσης να σχεδιάσουμε γωνίες στο μέγεθος που εμείς θέλουμε χρησιμοποιώντας το χάρακα και το μοιρογνωμόνιο:
  • Με το χάρακα χάραξε μια ημιευθεία Αχ
  • Βάλε το μοιρογνωμόνιο έτσι ώστε το κέντρο του να είναι στο Α και η Αχ να περνάει από το 0(μοίρες). Σημείωσε ένα σημείο όπου θέλεις π.χ. στο 70 (μοίρες)
  • Με το χάρακα τώρα χάραξε την ημιευθεία ΑΒ. Η γωνία που σχηματίστηκε θα είναι 70 μοίρες
Δες πώς σχηματίζουμε γωνίες ΚΛΙΚ. Κάνε και συ το ίδιο και φτιάξε μια οξεία γωνία

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ: Προσπάθησε να βάλεις σωστά τη γωνία ώστε να ποτίσεις το κάθε αντικείμενο ΚΛΙΚ